Νικόλας Καραχάλης

Μέλη ή Ομάδα συντονισμού
 Νικόλας Καραχάλης

Ο Νικόλας Καραχάλης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα την Πολιτιστική και Τουριστική Στρατηγική των Πόλεων. Διδάσκει από το 2009 στο προπτυχιακό και  μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΠΜΣ Πολεοδομία-Χωροταξία, ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού) του Τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει διδακτική εμπειρία ως μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλος ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο αγγλόφωνο πρόγραμμα Hospitality and Tourism Management του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.  Έχει 20ετή εμπειρία στη σύνταξη ερευνητικών προτάσεων και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Innovative Actions, Interreg, ESPON, Culture, URBACT κ.ά.) με έμφαση στα θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και τουριστικής στρατηγικής.

Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας/εισηγητής του προγράμματος URBACT από το 2013 σε θέματα πολιτισμού/τέχνης και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε  ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, τόμους, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, κ.ά. για θέματα μάρκετινγκ τόπου, περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτιστικής οικονομίας. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.researchgate.net/profile/Nicholas_Karachalis2 και https://uth.academia.edu/NicholasKarachalis