Μίνα Πατρινού

Μέλη ή Ομάδα συντονισμού
Mina Patrinou

Η Μίνα Πατρινού γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια στο Βόλο. Το πρώτο πτυχίο της ήταν Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης στη Θεσσαλονίκη και πρόσφατα ολοκλήρωσε το διατμηματικό προγράμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» των τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 1998 εργάζεται στo Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, με αρμοδιότητα τη διαχείριση του συνόλου των συνδρομών επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιδρύματος.

Έχει συμμετάσχει σε 4 ερευνητικά προγράμματα (διάστημα 1/10/1998 – 3/5/2006) με βασικό αντικείμενο την υποστήριξη της ανάπτυξης σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρακολουθεί ανελλιπώς διεθνή και πανελλήνια συνέδρια καθώς και ημερίδες σχετικές με θέματα ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικά σεμινάρια και webinars, ενώ έχει μετακινηθεί αντίστοιχα για επιμόρφωση σε φορείς του εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+.

Στη μεταπτυχιακή της έρευνα με θέμα τη μελέτη των χαρακτηριστικών ανάπτυξης πολιτιστικών και δημιουργικών συγκεντρώσεων στη συνοικία των Παλαιών του Βόλου, προέκυψε ως βασικό συμπέρασμα και ζητούμενο από τους συμμετέχοντες σε αυτή, η αναγκαιότητα για δράσεις δικτύωσης με έμφαση φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό και το δημιουργικό τομέα, γεγονός που της έδωσε έναυσμα για περισσότερη ενασχόληση προς αυτή την κατεύθυνση.