Κωνσταντίνος Διαμαντής

Μέλη ή Ομάδα συντονισμού
Κωνσταντίνος Διαμαντής

Ο Κωνσταντίνος Διαμαντής είναι απόφοιτος του MA Visual & Media Anthropology του Freie Universität Berlin,  ασχολείται με το graffiti από το 2000 και με την σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην έρευνά του συνεργάζεται με αστικές κοινότητες για την δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Από το 2011 έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών εγχειρημάτων ως παραγωγός, σκηνοθέτης και επιμελητής εκθέσεων, ντοκιμαντέρ, ιστορικών αρχείων, συνεδρίων και φεστιβάλ. Έχει διδάξει πάνω στο ντοκιμαντέρ και την ψηφιακή αφήγηση. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται πάνω στον τομέα της Επικοινωνίας και  είναι ιδρυτής του δημιουργικού γραφείου Fiji Office*.