Νέα έκθεση για τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού

  • Time to read less than 1 minute
A crisis of sustainable careers? - IFACCA report (15/9/2022)

Δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2022 η έκθεση του οργανισμού IFACCA για τις αλλαγές στην απασχόληση στον τομέα του πολιτισμού, αναδεικνύοντας τα ζητήματα βιωσιμότητας και τις δυσκολίες που έχουν επιφέρει οι πολλαπλές κρίσεις (υγειονομική, ενεργειακή, κ.λπ.) στους πολιτιστικούς οργανισμούς. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το σύνδεσμο: https://bit.ly/3UGCQ2j